Kontakt

Administracja

UWAGA! PONIŻSZE DANE KONTAKTOWE NIE SŁUŻĄ DO  WZYWANIA POMOCY ANI ZGŁASZANIA INTERWENCJI.
NUMERY ALARMOWE: 999, 112

DLA NIESŁYSZĄCYCH - Jak wezwać pomoc przez SMS

 szczegółowe informacje w zakładce: dla pacjenta

 

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków,

ul. Łazarza 14,

telefony:

Sekretariat: (012) 42-44-272,

Fax: (012) 42-44-300

e-mail: sekretariat@kpr.med.pl

e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Konto bankowe:

UWAGA !!! Dnia 02.06.2016r. nastąpi zmiana nr konta bankowego.

Nowy nr konta to: 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001
 


 Rzecznik prasowy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Joanna Sieradzka

tel.: 607-444-466

e-mail: rzecznik@kpr.med.pl


 
Zapraszamy również na stronę ZPRM SP ZOZ

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego

 

Komórki Organizacyjne KPR
 
Dział Finansowo Księgowy
(012) 42-44-296 dfk@kpr.med.pl
   
Dział Kadr  
(012) 42-44-212 kadry@kpr.med.pl
   
Dział Gospodarki Zasobami  
(012) 42-44-270

dgz@kpr.med.pl 

 

 
Dział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej 
(012) 42-44-278 statystyka@kpr.med.pl
   
Dział Zaopatrzenia i Logistyki  
(012) 42-44-255 logistyka@kpr.med.pl
   
Magazyn  
(012) 42-44-224 magazyn@kpr.med.pl
   
Dział Transportu  
(012) 42-17-158 transport@kpr.med.pl
   
Informatyka  
(012) 42-44-222 informatyka@kpr.med.pl
   
Szkoła Ratownictwa  
(012) 42-44-208 szkola@kpr.med.pl
   
Apteka  
(012) 42-44-279 apteka@kpr.med.pl
   
Inspektor BHP  
(012) 42-44-257 bhp@kpr.med.pl
   
Centrum Dyspozytorskie KPR  
(012) 42-44-350 - kierownik
 
(012) 42-44-265 - fax